Söders Hälsotema stängd tillsvidare!

På grund av Corona situationen har vi tvingats släppa lokalen på Slipgatan och koncentrerar nu vår verksamhet till Hälsostugan Siljansnäs där Ole Saxe och Yang Chen har mottagning och Solviks Elite Gym där Vibeke Saxe och Jim Sandlund har yoga kurser! Vi tackar för förtroendet och hälsar er välkomna till vår verksamhet i Dalarna och Bromma! Vi samarbetar med Masesgårdens Hälsohem vid Leksand, Dalarna där du kan få rabbat på vistelse i samband med behandlingar på Hälsostugan, som ligger endast 3 km från Masesgården!

När Coronapandemin är över, tar vi ställning till eventuell fortsatt verksamhet i annan lokal i Stockholm!

Allt väl

Ole, Yang, Vibeke och Jim.