Ole Saxe

Jag är Heilpraktiker med speciale i kiropraktik, har 40 års erfarenhet. samt varit medlem av kiropraktiska föreningen i Sverige i 20 år, 1984 -2004 ( får efter ny lag 2006 inte mera använda titeln “kiropraktor” , reserverat för leg. kiropraktorar , det finns ingen farfarsregel i Sverige, så nu används titel:

Heilpraktiker, en tysk naturläkarutbildning som togs 1972-1975, med fortbildning i kiropraktik 1975-1978. ) Jag arbetar även med Astrologisk rådgivning och var tillsammans med Anne Pullar grundare av Skolan för Helhetsterapi med utbildningar i Alternativ medicin, Mental träning och Astrologi!

Kiropraktik

Genom en funktionell undersökning och anamnes, görs en analys av rörligheten i ryggens och nackens kotor, samt mjukdelarnas status Utifrån detta och evt. röntgensvar behandlas med försiktig och exakt manipulation av låsta leder. Jag har specialiserat mig på en metod med så liten rörelse i justeringen som möjligt, vilket säkerställer en trygg behandling! Jag gör inga vridningar vid nackbehandling!

Min filosofi är att vinna marginaler och avlasta överrörliga och slitna segment, för att kunna ge kroppen en ny chans till självläkning!

Min erfarenhet visar, att detta även ger hopp för kroniska ryggar, nackar och leder! Behandlingen tar 30 minuter.

AstroHealing

Healing är i detta perspektiv en hjälp för eget helande och inte en hehandling där man passivt får healing. Fysisk eller psykisk lidande har i det kosmiska perspektivet en djupare mening som en del av undervisningen i livets skola, där vi steg för steg växer i medvetande mot större humanitet och nästakärlek.

Genom horoskopet ser vi karmiska teman och utmaningar som ger ett större perspektiv på våra hälsoproblem och visar väg att bryta de mönster, som fångar oss i lidandet.

AstroHealing ersätter inte sjukvården, utan är ett komplemment för att förstå sjukdomens djupare mission och därmed underlätta tillfrisknad! Vi arbetar speciellt med de yttre planeternas betydelse och även de nya dvärplaneterna utan för Plutos bana, som t.ex. Haumea – den Hawaianska gudinnan!

I denna symbolik finns spännande inspiration för vilka healing metoder som kan vara lämpliga för den aktuella perioden och det aktuella problemet! Metoden fungerar bäst om du beskriver dina problem vid beställning! Jag behöver födelsedatum, tid och plats för att kunna beräkna horoskopet! Tolkningen på en timme spelas in på mp3.

070 650 34 78

ole@helhetsterapi.se

www.helhetsterapi.se

www.hälsostugan.se

www.haumea.se