Vibeke Saxe & Jim Sandlund

Vibeke Saxe

Sedan 1975 har jag arbetat med individer & grupper inom Hälso – och friskvård. Arbetar med livsstilsförändring och erbjuder personliga utvecklingssamtal.

Är Familjeterapeut & Naturterapeut, arbetar även som Astrolog.

Håller kurser & föreläsningar på Masesgården & andra företag.

På Söders Hälsoteam arbetar jag med:

EIS (Electro Interstitial Scan) = Funktionsmedicinsk Analys

AVS (Aura Vision Station)

Dr. John Olesen´s Venpumpterapi

Tankefältsterapi

Hållningsanalys

Klassisk Massage & Zonterapi

Astrologi & Mah Jong

Familjeterapi

Tel: 0739-55 39 43

vibekesaxe@gmail.com

Jim Sandlund


Sedan 1979 har jag undervisat grupper & individer i Kroppskännedom, Mental träning, Avslappning & Meditation.
Arbetar med livsstilsförändring, kurser & föreläsningar på Masesgården & andra företag.
Även viss Underhållning…


Är Rörelsepedagog, Naturterapeut & Yogalärare.

På Söders Hälsoteam arbetar jag med:


EIS (Electro Interstitial Scan) = Funktionsmedicinsk Analys


Dr. John Olesen´s Venpumpterapi


AVS (Aura Vision Station)


Hållningskorrigering


Klassisk Massage


Andningsteknik


Healing


Näringsmedvetenhet

Tel: 070-275 29 26


jimsandlund@gmail.com